Hankinta, teknisten ratkaisujen urakka (TR-urakka), Pikku-Finlandia

HEL 2020-003616
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Helsingin kaupungin ja FM-Haus Oy:n välillä solmitun urakkasopimuksen purkaminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti purkaa Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan, Rakennukset ja yleiset alueet Tilat -palvelun ja FM-Haus Oy:n välillä 20.01.2021 allekirjoitetun urakkasopimuksen siirtokelpoisen Pikku-Finlandia väistötilan rakentamisesta TR-urakkana.

Sopimukseen sisältyvien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 79 §:n mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin.

FM-Haus Oy on asetettu konkurssiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 23.02.2023.

Konkurssipesän edustaja ilmoitti 22.03.2023 päivätyllä sähköpostiviestillä, että ei sitoudu konkurssilain 3. luvun 8 §:n 1. momentin mukaisesti velallisyhtiön sopimukseen miltään osin.

Päätös tullut nähtäväksi 03.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Erkki Huitti, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31866

erkki.huitti@hel.fi

Mika Heimala, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 42049

mika.heimala@hel.fi

Päättäjä

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö