Aamukouluasia, Helsingin kaupungin korona-palautumisohjelma, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006380
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 297 §

Aamukouluasia: Helsingin kaupungin korona-palautumisohjelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki on aloittanut oman korona-palautumisohjelmansa valmistelun huhtikuun alussa. Palautumisohjelma perustuu kaupungin strategiaan.

Kaupungin uusi strategiaosasto koordinoi kaupungin asiantuntijoiden työtä ohjelman laatimiseksi. Työssä käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Palautusmisohjelman tavoitteena on ratkoa samanaikaisesti COVID-19 -epidemian aiheuttamia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita. Ohjelman laadinta perustuu parhaalle mahdolliselle saatavissa olevalle tilannekuvalle.

Palautumisohjelman toimeenpano tapahtuu pääosin osana kaupungin normaalia toimintaa, ja edellyttää tiivistä yhteistyötä. Osa keskeisimmistä hankkeista on tarkoitus toteuttaa kaupunkiyhteisinä, uuden strategiaosaston vetäminä kokonaisuuksina.

Asiantuntijoina osallistuvat strategiajohtaja Markus Kühn ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi