Tonttivaraus / kehittämisvaraus, Autotalokorttelin laajentaminen, tontti 4217/3 ja 4217/4, Kiinteistö Oy Runskivuori

HEL 2020-006398
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 286 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Kampin Autotalokorttelin ympäristön varaamiseksi Kiinteistö Oy Runskivuorelle

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi