Valtuustoaloite, Koripallokenttä Vuosaareen

HEL 2020-007153
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 758 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite koripallokentästä Vuosaareen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaaren liikuntapuistoon sijoitetaan koripallon virallisten sääntöjen mukainen asfaltoitu koripallokenttä.

Kaupunginhallitus toteaa, että koripallokentän rakentaminen Vuosaareen on otettu kaupunkiympäristön toimialan työsuunnitelmaan ja se on tarkoitus toteuttaa ensi kevään aikana.

Koripallokentän rakentaminen Vuosaaren liikuntapuistoon on hyvä ja perusteltu hanke, joka täydentää hyvin Vuosaaren ulkoliikuntapaikkojen tarjontaa. Koripallon harrastusmahdollisuudet eivät tällä hetkellä ole Vuosaaressa kovin hyvät, sillä alueella on vain kuusi lähinnä koripallon harjoittelupaikoiksi luonnehdittavaa aluetta eikä yhtään virallista koripallon ulkokenttää. Liikuntapalvelut on myös todennut tämän puutteen kartoittaessaan palvelutarjontaansa ja esittänyt kaupunkiympäristön toimialalle koripallokentän rakentamista.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 167

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa uuden koripallokentän rakentamista Vuosaareen.

Aloitteessa esitetty koripallokentän rakentaminen Vuosaaren Kartanon liikuntapuistoon on hyvä ja perusteltu hanke, joka täydentää hyvin Vuosaaren ulkoliikuntapaikkojen tarjontaa. Koripallon harrastusmahdollisuudet Vuosaaressa tällä hetkellä eivät ole kovin hyvät, sillä alueella on vain kuusi lähinnä koripallon harjoittelupaikoiksi luonnehdittavaa aluetta, ei yhtään virallista koripallon ulkokenttää.

Liikunnan palvelukokonaisuus on myös todennut tämän puutteen kartoittaessaan palvelutarjontaansa ja esittänyt kaupunkiympäristön toimialalle koripallokentän rakentamista Kartanon liikuntapuistoon. Kaupunkiympäristö on ottanut kyseisen koripallokentän työsuunnitelmaansa ja toteuttaa kentän ensi kevään aikana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi