Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 9 §

Kaupungin osallisuusmallin toteuttaminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen osallisuusmallin toteuttamisesta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö Johanna Seppälä kaupunginkansliasta. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana osallisuusmallin toteuttaminen. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö Johanna Seppälä kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi