Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 78 §

Koronaepidemian vaikutukset kaupungin talouteen ja johtamiseen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset koronaepidemian vaikutuksista kaupungin talouteen ja johtamiseen.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana koronaepidemian vaikutukset. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 rahoitusjohtaja Tuula Saxholm kaupunginkansliasta kertomaan koronaepidemian talousvaikutuksista ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna esittelemään kaupungin johtamista koronaepidemian aikana. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Tarkastuslautakunta 25.08.2020 § 51

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi