Valtuustoaloite, maksuttoman pysäköinnin palauttaminen Hietaniemen hautausmaalle

HEL 2020-010187
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 86 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palauttamisesta Hietaniemen hautausmaalle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan maksuttoman pysäköinnin palauttamista Hietaniemen hautausmaalle.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon viitaten, että Hietaniemen alueen pysäköintipaikkoja on muutettu maksulliseksi asukaspysäköintipaikkojen lisäämiseksi, pitkäaikaisen ilmaisen pysäköinnin vähentämiseksi ja vapaan asiointipaikan löytämisen helpottamiseksi hautausmaan, krematorion ja uimarannan läheisyydestä.

Kantakaupungin maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2 on vaiheittain poistettu maksutonta ja aikarajoittamatonta pysäköintiä. Maksuton pitkäaikainen pysäköinti sopii huonosti kantakaupunkiin tai sen läheisyyteen, koska näistä paikoista tulee helposti autojen säilytyspaikkoja tai työmatkapysäköijien paikkoja. Periaatteena on, että keskusta-alueella lyhyestäkin asiointipysäköinnistä tulee maksaa, koska katualueen käyttöön kohdistuu paljon kysyntää.

Aloitteessa esitetty erillisen pysäköintiluvan käyttöönotto rekisteritunnus ilmoittamalla on paitsi vaikea hallinnoida, myös työläs ja epäluotettava käytäntö. Lisäksi tämä malli pitäisi olla käytössä kaikkialla, missä siunaus- ja vastaavia tilaisuuksia järjestetään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi