Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli

HEL 2020-010588
Asialla on uudempia käsittelyjä
29. / 728 §

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimallin ja kehotti noudattamaan sitä tapahtumajärjestäjien hakemuksia käsiteltäessä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisäys päätökseen:
Kaupunginhallitus edellyttää soveltamaan priorisointilinjauksia siten, että samalla alueella myöhäiset meluluvat jaetaan ensisijaisesti useammalle eri toimijalle, mikäli halukkaita on, ja että tapahtumia arvioitaessa painotetaan kulttuurin moninaisuutta.

Kannattaja: Mai Kivelä

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Lisäys päätösesitykseen:

Kaupunginhallitus ilmaisee huolensa siitä, että lupaviranomaisen linjaus soittoajoista voi vaikeuttaa vakiintunnutta festivaalitoimintaa Helsingissä, ja täten heikentää järjestäjien toimintaedellytyksiä. Helsingin strateginen tavoite on olla vetovoimainen tapahtumakaupunki, jossa on helppo järjestää erilaisia tapahtumia. Kaupunginhallitus esittää näkemyksenään, että melulupalinjauksissa tulisi huomioida myös kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen.

Kannattaja: Mai Kivelä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Tyhjä: 3
Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 5 (3 tyhjää).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisäys päätökseen: Kaupunginhallitus edellyttää soveltamaan priorisointilinjauksia siten, että samalla alueella myöhäiset meluluvat jaetaan ensisijaisesti useammalle eri toimijalle, mikäli halukkaita on, ja että tapahtumia arvioitaessa painotetaan kulttuurin moninaisuutta.

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 6 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0

Äänestys 2

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisäys päätösesitykseen: Kaupunginhallitus ilmaisee huolensa siitä, että lupaviranomaisen linjaus soittoajoista voi vaikeuttaa vakiintunnutta festivaalitoimintaa Helsingissä, ja täten heikentää järjestäjien toimintaedellytyksiä. Helsingin strateginen tavoite on olla vetovoimainen tapahtumakaupunki, jossa on helppo järjestää erilaisia tapahtumia. Kaupunginhallitus esittää näkemyksenään, että melulupalinjauksissa tulisi huomioida myös kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen.

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 4 1 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 0 2 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tapahtumat tukevat ja toteuttavat kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista.

Tapahtumien tiekartta ja sen toimenpideosio varmistavat, että kaupunkistrategiassa 2017-2021 mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla niin tapahtumajärjestäjien, niihin osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaationkin kannalta.

Tapahtumien tiekartan toimenpideosion toimenpiteet toteuttavat kolmea päätavoitetta.

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista

2. Tapahtumat ovat vastuullisia

3. Tapahtumat ovat toimivia

Myös tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli perustuu samoihin päätavoitteisiin. Päättymisaikalinjausten priorisointimallissa asetetaan kriteerit ja mittarit, joiden mukaan tapahtumia arvioidaan omaperäisyyden, monimuotoisuuden, kansainvälisyyden sekä vastuullisuuden ja toimivuuden osalta.

Priorisointi vaikuttaa tapahtuma-alueiden meluaikoja koskevien hakemusten käsittelyyn. Tässä tarkoitettuja tapahtuma-alueita ovat vuonna 2021 Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, Suvilahti, Olympiastadion, Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen.

Priorisointimallin mukaisen priorisoinnin tekee kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä, joka vastaa tapahtumien tiekartan toimeenpanosta kaupungilla.

Sulje

Voimassa olevan käytännön mukaan meluilmoitukset käsitellään ja meluajat myönnetään niiden saapumisjärjestyksessä ja tämä toimintamalli ei tue parhaalla mahdollisella tavalla nykyistä kaupunkistrategiaa kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista, missä järjestettävät tapahtumat ovat vastuullisesti järjestettyjä ja toimivia. Käytäntö ei myöskään tue parhaalla mahdollisella tavalla Helsingin tapahtumien tiekarttaa ja sen toimenpideosiota (2019). Tapahtumien tiekartalla ja sen toimenpideosiolla halutaan varmistaa, että strategiassa mainitut tapahtumiin liittyvät tavoitteet saavutetaan niin tapahtumajärjestäjien, niihin osallistuvien ihmisten kuin kaupungin organisaation kannalta niin hyvin kuin se on mahdollista.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikön meluaikalinjausten päätösten tueksi ehdotettu priorisointimalli ja siihen liittyvä kriteeristö edesauttavat strategian ja tiekartan tavoitteiden saavuttamisessa.

Voimassa olevien tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten 2020-2021 valmistelun pohjana on ollut vuosina 2015 ja 2018 tehdyt asukaskyselyt, kysely Euroopan kaupunkien konserttien päättymisaikalinjausten käytänteistä (2020) ja suomalaisten tapahtumajärjestäjien kommentit valmisteilla olleeseen linjausluonnokseen (2020).

Asukaskyselyjen tuloksena oli se, että tyytyväisyys tapahtumien positiivisiin vaikutuksiin oli hieman vähentynyt, ja haittavaikutuksiin hieman kasvanut ja tämä trendi oli havaittavissa kaikilla tapahtumapaikoilla, joita kysely koski.

Päättymisaikalinjausten sähköpostikyselyssä ulkomaille tammikuussa 2020 (Tukholma, Göteborg, Malmö, Kööpenhamina, Oslo, Trondheim, Tallinna, Hampuri, Berliini, Lontoo, Rotterdam, Torino) päättymisaikalinjaukset noudattivat pitkälti samanlaisia linjauksia kuin mitä Helsingillä on käytössä. Päättymisaikojen aikahaarukka oli noin klo 22-24 välissä ja teltoissa linjaukset olivat myöhempään.

Suomalaisten tapahtumajärjestäjien kommenteissa linjausluonnokseen ei tullut selvää kantaa (neljä tapahtumajärjestäjää kommentoi luonnosta). Sen sijaan otettiin kantaa Suomessa vallitsevaan kesäajan valoisuuteen ja sen tuomiin haasteisiin kokonaiselämyksen saamiseksi ja loppuillan tuntien merkitykseen taloudellisesta näkökulmasta.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on määritellyt tapahtumien päättymisaikalinjaukset seuraaville tapahtumapaikoille:
1. Töölönlahden puisto ja Kansalaistori, 2. Suvilahti, 3. Olympiastadion, 4. Kaisaniemi ja 5. Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on linjannut, että tapahtumalla voi olla enintään kaksi kello 22.00 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää.

Myös muilla paikoilla voidaan järjestää myöhäisiä tapahtumia, mutta niissä ei ole määritelty tapahtumamääriä/paikkaa, vaan meluilmoitukset käsitellään erikseen tapauskohtaisesti. Myöhäisiä päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti harkita myös esimerkiksi uudenvuodenaattona, vapunaattona, juhannusaattona ja Taiteiden yönä. Linjaukset tulee olla ennakkoon tiedossa tapahtumien järjestäjillä, alueiden vuokraajilla ja asukkailla. Näillä toimenpiteillä parannetaan ennakoitavuutta ja asiakas- ja asukaskokemusta.

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimalli ja prosessi

Meluaikojen priorisointi tehdään tapahtumien koordinaatioryhmän toimesta luodun kriteeristön ja mittareiden avulla ja ennakkoon määritellyssä aikataulussa.
Vuoden 2021 osalta hakuaika on kaksiportainen:
1. marraskuun 2020 loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös viimeistään joulukuussa 2020, ennakkoon suunnitellusta aikataulusta poiketen.
2. tammikuun 2021 loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös viimeistään helmikuussa 2021.
Näin varmistetaan, että meluaikojen priorisointi perustuu läpinäkyvyyteen ja sen ennakkoon ilmoitettu aikataulu takaa, että tapahtumajärjestäjät saavat tiedon tapahtumien päättymisajoista hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja näin tapahtumatuotannossa voidaan edetä priorisointipäätöksen mukaisesti.

Priorisointi pyritään tekemään ketterästi nopealla aikataululla ja päätöksenteolla, jolloin meluviranomaisille jää riittävästi aikaa tehdä varsinainen melupäätös. Tapahtumien koordinaatioryhmä käsittelee määräaikaan mennessä saapuneiden tapahtumailmoitusten pohjalta päättymisajat ja priorisointipäätös tehdään viestintäjohtajan päätöksellä. Päätöksen mukaiset päättymisajat viedään maanvuokraussopimuksiin ja tapahtumien koordinaatioryhmä välittää tiedon priorisoinnista tapahtumajärjestäjille ja ympäristönseuranta ja -valvontayksikölle.

Varsinainen melupäätös edellyttää, että tapahtumajärjestäjä toimittaa viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot päätöksen tekoa varten. Priorisointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta ja -valvontayksikkö on määritellyt tapahtumien päättymisaikalinjaukset. Muissa paikoissa meluviranomainen käyttää omaa harkintavaltaansa myöntäessään mahdollisia pidennettyjä meluaikoja.

Sulje

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 692

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä totesi, että liite 2 on poistettu pöydällepanon aikana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jan Vapaavuoren ehdotuksesta.

19.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 310 64800

paivi.munther@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi