Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelujen aluepäälliköiden hankinta-asioissa

HEL 2020-011220
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa pelitoiminnan koordinaattori ********** toteuttamaan Munkkiniemen nuorisotyöyksikön Pelitoiminta Sturen toimintoon liittyviä hankintoja. Hankintaoikeus on 3000 euroa/kk edellyttäen, että

-
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
-
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä olevaa työntekijän kohdalla mainittua euromäärää
-
hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muita perusteita

Päätöksen perustelut

Henkilö tarvitsee luottokorttia pelitoiminnan koordinaattorin työtehtävien hoitamiseen. Koordinaattori tekee muun muassa pelilisenssi hankintoja ulkomaisista verkkokaupoista. Tarve kortille on tilanteissa joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (101§) siirtää hankintojen toimivaltaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisotyön aluepäällikölle. Hallintosäännön 20 luvun 8 § mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. vastuulla

Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevalle oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kristiina Rouhiainen, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 71665

kristiina.rouhiainen@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö