Ohje, palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet

HEL 2020-011831
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 52

Palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa liitteen mukaisen ohjeen palvelussuhdeasuntoja koskevista periaatteista.

Päätöksen perustelut

Palvelussuhdeasuntoja koskevaan periaateohjeeseen on tehty tekniset päivitykset vuokran määrittely -kohtaan määrittelyn perusteena käytetyn tilaston uudistuttua määrittelyssä käytettävän tilaston yksilöinnin osalta linkkeineen sekä vuokran tarkistus -kohtaan vuokran hyvityksen osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.