Hankinta, optio, siivouspalvelut, Maunulatalon työväenopisto

HEL 2020-011905
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Päätös Maunulatalon työväenopiston siivouspalvelujen hankinnasta ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintapäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikkö päätti, että Maunulan työväenopiston siivouspalvelut hankintaan Palmia Oy:ltä ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022.

Sopimus syntyy vasta molempien sopijapuolten välisillä allekirjoituksilla.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 26 800 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017 - 001237, josta Helsingin kaupunginkanslian vs. hankintajohtaja teki hankintapäätöksen 26.6.2017.

Minikilpailutus Maunulatalon kirjaston, nuorisotalon ja työväenopiston siivouspalvelujen hankinnasta perustuu 26.10.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H059-18 / HEL 2018-010705.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoima Maunulatalon työväenopisto oli yksi Siivous- ja käyttäjäpalvelujen minikilpailutuksen kohderyhmistä.

Hankinnan alkuperäinen sopimuskausi oli voimassa 1.1.2019 - 31.12.2019. Tämän jälkeen sopimuskautta oli mahdollista jatkaa enintään 31.12.2022 asti ulottuvalla optiokaudella.

Sopijapuolten allekirjoittama hankintasopimus on laadittu tarjouspyynnön
H075-19/HEL 2019-011249 ja sen liitteiden mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Päättäjä

Kari Salovaara
hankintapäällikkö