Hankinta, kokeiluhankinta prosessilouhinnan mahdollisuuksista, Taloushallintoliikelaitos

HEL 2020-012598
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Taloushallintopalveluliikelaitoksen prosessilouhinnan kokeiluhankinta (PoC)

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti hankkia kokeilun prosessilouhinnan hyödyntämisestä Helsingin kaupungin osaamiskeskuksen IT-hankkeiden ja -projektien konsultointi ja asiantuntijapalvelujen puitesopimuksen kautta / H036-16.

Toimitussopimuksen kokonaishinta on kiinteä 39 862,59 euroa + alv.

Hankinta sisältää 12 viikon kokeilun, jonka kohteena on myyntiprosessi. Hankinta toteutetaan Helsingin kaupungin puitesopimuksen kautta nimetyn yhteistyökumppani Capgemini Finland Oy:n avulla.

Toimitussopimuksen kirjallinen hyväksyntä tehdään sähköpostihyväksyntänä, koska puitesopimus, joka on laadittu kaupungin edut riittävällä tasolla huomioiden, on itsessään allekirjoitettu.

Päätöksen perustelut

Puitesopimus

Helsingin kaupungin osaamiskeskuksella on voimassa oleva sopimus H036-16 IT-hankkeiden ja -projektien konsultointi- ja asiantuntijapalveluille. Osaamiskeskus tarjoaa kaupungin IT-kehittämishankkeisiin ulkopuolisia osaajia, jotka toimivat tilaajan edustajina halutuissa tehtävissä. Taloushallintopalveluliikelaitoksen prosessilouhinnan kokeilun asiantuntijaksi nimettiin Capgemini Finland Oy.

Prosessilouhinnan kokeilu (PoC)

Prosessilouhinnan kokeilu on osa taloushallintopalveluliikelaitoksen
strategiaa prosessien kehittämiseen, tavoitteena yhdenmukaiset ja kustannustehokkaat prosessit.

Kokeilulla tavoitellaan näkyvyyttä myyntiprosessiin ja tietoa toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen. Kokeilun päätavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä myyntiprosessiin ja kerätä kokemusta prosessilouhinnasta tukemaan myöhempää käyttöönottoa.

Hankintavaltuus

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 21.10.2020, § 270) 11. luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuunottamatta osakkeita. Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on päättänyt (18.12.2015, § 39) taloushallintopalveluliikelaitoksen hankintojen, investointien ja vuokraamisen päätäntävaltuuksista siten, että toimitusjohtajalla on oikeus päättää hankinnoista (lukuunottamatta osakkeita) sekä palveluita koskevista sopimuksista ja erillishankinnoista arvonlisäverottomana enintään 500 000 euroon asti kerrallaan.

Päätös tullut nähtäväksi 26.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eetu Kauppila, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 86637

eetu.kauppila@hel.fi

Päivi Lahti, prosessipäällikkö, puhelin: +358931073042

paivi.lahti@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja