Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2021

HEL 2021-000417
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteiden toiminta-ajan muutos 18.-22.10.2021

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti muuttaa seuraavien toimipisteiden toiminta-aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika
Peruste
Päiväkoti Tammi, ryhmä Omenatarha
18.-22.10.2021 klo 7.30 - 16.30
vähäinen asiakasmäärä
Päiväkoti Pakilan lastenpaikka
18.-22.10.2021 klo 7.30 - 16.30
vähäinen asiakasmäärä

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Miia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Päättäjä

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4