Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kulttuuripalvelujen kaupunginmuseon museonjohtajalle

HEL 2021-000547
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kulttuurinpalveluiden kaupunginmuseon museonjohtajan sijaisten määrääminen

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti kulttuuripalvelukokonaisuuden kaupunginmuseon museonjohtajan tehtävien hoitajasta vakinaisen viranhaltijan ollessa estyneenä 1.2.2021 alkaen.

Kaupunginmuseon museonjohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. tutkimuspäällikkö

2. yleisöpalvelupäällikkö

3. esinekokoelmaintendentti

Kaupunginmuseon museonjohtajan toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii tutkimuspäällikkö.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-alan toimialan toimialajohtajan 23.11.2020 vahvistaman toimintasäännön 5. kohdan mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palveluiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja