Hankinta, Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän kehittäminen, ylläpito ja tuki, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2021-000866
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Optiokauden käyttöönotto Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän kehittäminen, ylläpito ja tuki HEL 2021-000866

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti ottaa Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän kehittäminen, ylläpito ja tuki HEL 2021-000866 ensimmäisen optiokauden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja päätti palvelukeskuksen Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän kehittäminen, ylläpito ja tuki hankinnasta 12.4.2021 §5, hyväksyä Innofactor Software Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän kehittäminen, ylläpito ja tuki toimittamisesta ajalla 13.6.2021 - 12.6.2023 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä kahdella kahden vuoden mittaisella optiokaudella (24 kk + 24 kk) niin, että optiokauden käytöstä päättää Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puolesta kehityspäällikkö tai hänen määräämänsä.

Päätös tullut nähtäväksi 16.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Päättäjä

Risto Paavola
yksikönjohtaja