Arvopostin kuittaaminen 1.2.2021 alkaen, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2021-001984
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Taloushallintopalveluliikelaitoksen arvopostin kuittaaminen 24.9.2021 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti oikeuttaa seuraavat henkilöt, kukin erikseen, kuittaamaan taloushallintopalveluliikelaitokseen tulevan arvopostin 24.9.2021 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään sen ajan, jonka henkilö hoitaa mainittua tehtäväänsä.

Osasto
Nimi
Tehtävä
Keskitetyt palvelut
Fatty Nina
suunnittelija
Keskitetyt palvelut
Kumpulainen Tiia
talouspäällikkö
Keskitetyt palvelut
Tiilikainen Suvi
henkilöstöpäällikkö
Keskitetyt palvelut
Toikka Kati
viestintäpäällikkö
Keskitetyt palvelut
Turpeinen Päivi
hallintopäällikkö
Keskitetyt palvelut
Vilkman Kristiina
henkilöstösuunnittelija
Keskitetyt palvelut
Virtanen Visa
vahtimestari

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto 16.6.2021, § 186 ) 11 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtaja päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa.

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Nina Fatty, suunnittelija, puhelin: 09 310 25109

nina.fatty@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja