Kokoonpano, Liikenneliikelaitoksen johtokunta, vuonna 2021 alkava toimikausi

HEL 2021-002502
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 112 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 2.8.2021 valinnut liikenneliikelaitoksen johtokuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Salminen Minna, SDP,  puheenjohtaja
Mountrakis Roby
Korpinen Sini, Kok. varapj.
Franckenhaeuser Sebastian
Pirkkala Pekka, Kok.
Sillantaka Nina
Turtiainen Joona, Kok.
Pakkanen Sanna-Maria
Saxberg Mirita, Kok.
Sivonen Pertti
Tuominen Aino, Vihr.
Haavisto Jami
Kaskeala Niklas, Vihr.
Vartiainen Satu
Suoranta Anu, Vas.
Lehtola Markus
Voutila Samuli, PS
Hönö Päivi

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 531

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 Jäsen
 Varajäsen
1.
Kok.
Sini Korpinen
Sebastian Franckenhaeuser
2.
Kok.
Pekka Pirkkola
Nina Sillantaka
3.
Kok.
Joona Turtiainen
Sanna-Maria Pakkanen
4.
Kok.
Mirita Saxberg
Pertti Sivonen
5.
Vihr.
Aino Tuominen
Jami Haavisto
6.
Vihr.
Niklas Kaskeala
Satu Vartiainen
7.
SDP
Minna Salminen
Roby Mountrakis
8.
Vas.
Anu Suoranta
Markus Lehtola
9.
PS
Samuli Voutila
Päivi Hönö

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja
Minna Salminen
Varapuheenjohtaja
Sini Korpinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseneksi lisätään Mirita Saxberg (Kok.) sekä varajäseniksi Sebastian Franckenhaeuser (Kok.), Nina Sillantaka (Kok.), Sanna-Maria Pakkanen (Kok.) ja Pertti Sivonen (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi