Talousarvioaloite, Padel-kenttä Vuosaareen

HEL 2021-002888
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 474 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien padel-kenttää Vuosaareen

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala ei vastaa tai ylläpidä liikuntapalveluita, johon padelkin kuuluu. Kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kesken on yhteistyössä muodostettu näkemys, että padel-kentät ja -hallit tulee sijoittaa ensisijaisesti kiinteistöihin tai kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimille liikunta- tai ulkoilualueille (asemakaavojen VU-alueille). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus esittää vuosittain omat verkostosuunnitelmansa mukaiset investointitarpeensa kaupunkiympäristön toimialalle, joka toteuttaa ne esityksen mukaisesti. Liikuntapalvelukokonaisuus on kartoittanut ja kilpailuttanut VU-alueet, joissa kenttiä voisi jatkossa olla eri puolilla Helsinkiä. Kenttien toiminnasta vastaa yksityinen toimija, eikä toimialalla ole tavoitteena ylläpitää toimintaa itse. Investointi- ja käyttötalousmäärärahojen rajallisuus sekä alan lukuisten yksityisten toimijoiden halukkuus kehittää padel-toimintaa liikuntapuistoissa ovat syynä siihen, ettei liikunnan palvelukokonaisuudella ole tällä hetkellä suunnitelmissa ottaa padelia osaksi palvelukonseptiaan.

Padel-kentän rakentaminen Vuosaareen ei ole tällä hetkellä liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa. Hanke ei sisälly vuoden 2022 talousarvioehdotukseen. Lausunto on laadittu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 1 muu valtuutettu ovat tehneet 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

"Padel on Suomessa uusi laji, mutta sen suosio on lisääntynyt merkittävästi muutaman vuoden ajan. Suomen Padel-liiton mukaan harrastajia on tällä hetkellä 30 000 ja seuroja 30. Helsingin kaikki Padel-kentät ovat yksityisessä omistuksessa ja pelivuoron hinta vaihtelee 30-50 euroon tunnissa. Vapaista ajoista on puutetta. Olisi tärkeää, että lajia voisi Helsingissä harrastaa myös ilman maksua. Ehdotan aloitteella, että joko Heteniityn kentän lähelle, Kartanon urheilupuistoon tai johonkin sopivaan paikkaan Vuosaaressa rakennetaan vuonna 2022 kaupungin ylläpitämä Padel-kenttä."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 444

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti: 09 31033671

pihla.sillanpaa@hel.fi