Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Avoin ovi palveluihin -hanke, työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2021-003069
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista Avoin ovi palveluihin -hankkeen korvaushakemusten hakemisessa

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti valtuuttaa Avoin ovi palveluihin -hankkeen projektipäällikkö Marja Säikän, projektisihteeri Rhea Sundénin ja osallisuus- ja neuvontayksikön neuvontapäällikkö Anne Nissisen toimimaan valtion erityisavusteisen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen kohdennetun Avoin ovi palveluihin -hankkeen sähköisessä asiointipalvelussa asioijan ja nimenkirjoittajan roolissa. Sähköinen haku ja raportointi vaativat Suomi.fi -sivuilla tapahtuvaa sähköistä tunnistautumista.

Päätöksen perustelut

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on vastannut 15.11.2021 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien valtion erityisavustusten (Talent Hub, osaamiskeskukset sekä ohjaus- ja neuvontapalvelut) käsittelystä. Sähköisesti asioimalla kunnat voivat jättää korvaushakemuksen, vastata täydennys- tai lisätietopyyntöihin, jättää omaehtoisen täydennyksen sekä vastaanottaa asiaa koskevat korvauspäätökset. Sähköinen asiointi valtion erityisavusteisten maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen kohdennettujen hankkeiden osalta tapahtuu nimenkirjoittajaroolilla, mutta päätöksenteko säilyy edelleen rahoitusjohtajan delegointipäätöksen mukaisena.

Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Suomi.fi-tunnistautumisjärjestelmässä toimii taloushallintopalvelut, joka voi myöntää Helsingin kaupungin Avoin ovi palveluihin -hankkeen korvaushakemuksen valmistelijoille nimenkirjoittajaroolin.

Rahoitusjohtaja päätti 25.3.2021 (§16 HEL 2021-003069 T 02 05 02) hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen valtakunnalliseen hankehakuun kunnille ja kuntayhtymille. Hankehaku koskee maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämistä ja kehittämistä Avoin ovi palveluihin -ohjaus- ja neuvontapalveluiden jatkohankkeessa. Samalla rahoitusjohtaja päätti valtuuttaa hallintosäännön 12 luvun 4 §:n 7 kohdan perusteella kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Marja Säikkä, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 33148

marja.saikka@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja