Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituksen itäisen yksikön päällikölle

HEL 2021-003793
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Kaupunkiympäristötoimialan asemakaavapalvelun itäisen alueyksikön päällikön sijaisten määrääminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että itäisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • tiimipäällikkö vakanssinumero 512310
  • tiimipäällikkö vakanssinumero 512306
  • arkkitehti       vakanssinumero 513881

Itäisen alueyksikön yksikön päällikön sijaisena viranhaltijatehtävissä toimii:

  • läntisen alueyksikön yksikön päällikkö

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että Herttoniemi ja itäiset saaret -tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti             vakanssinumero 514220
  • arkkitehti             vakanssinumero 512202
  • yksikön päällikkö vakanssinumero 512401

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti, että Vuosaari - Östersundom -tiimin tiimipäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  • arkkitehti             vakanssinumero 512727  
  • arkkitehti             vakanssinumero 513601
  • yksikön päällikkö vakanssinumero 512401

Lisäksi asemakaavapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikönpäällikön tai tiimipäällikön sijaisena toimii asemakaavapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös korvaa aikaisemman tehdyn päätöksen 25.3.2019 § 4.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 09 310 37329

marja.piimies@hel.fi

Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37352

anri.linden@hel.fi

Päättäjä

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö