Valtuustoaloite, kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaareen

HEL 2021-004203
Asialla on uudempia käsittelyjä
35. / 138 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaaressa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin ei tule ryhtyä etsimään kilpailun avulla toimijoita Rajasaaren alueelle, koska alue on suurimmalta osin ympärivuotisessa käytössä. Lautakunnan näkemyksen mukaan suurten ihmismäärien ohjaaminen liikuntapalveluiden hallinnoimalle veneiden talvisäilytysalueelle aiheuttaisi turvallisuusriskejä.

Haasteita alueen kehittämiselle asettaa se, että venesatama-alueen sisäistä liikennettä suunniteltaessa ei ole huomioitu jalankulun ja alueella ympärivuotisessa käytössä olevan luiskan sekä nostopaikan yhteensovittamista.

Alueella sijaitsee veneiden vesillelaskuun ja nostoon osoitettuja ramppeja sekä läntisen veneilytiimin tukikohta, johon suuntautuu säännöllistä raskasta liikennettä. Rajasaaressa ei ole erikseen rajattua jalkakäytävää, mikä aiheuttaa turvallisuushaasteita.

Veneiden talvisäilytysaika on vuosittain syyskuun puolesta välistä
seuraavan vuoden kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Täten alueen
mahdollinen käyttöaika muuhun toimintaan jäisi suhteellisen lyhyeksi.

Kaupungin omana toimintana liikuntapalveluiden hallinnoimalla alueella toimii kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden tukikohta, liikuntapalveluiden läntisen veneilytiimin tukikohta sekä niin sanotulla talvisäilytysalueella
telakointitarvikkeiden ja trailereiden kesäaikaista maksullista
säilytystä.

Liikuntapalveluiden vuokralaisina alueella toimii myös koirakerho Sopu ry, Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry, Merihaan veneseura sekä Helsingin Melontakeskus, jolle alueelta on vuokrattu pysäköintitilaa. Tapahtumatoiminnan tuominen alueelle edellyttäisi ainakin joidenkin vuokrasopimusten irtisanomista.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ja 16 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaaressa Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi