Ylitysoikeus, Kruunusillat-hankkeen investointimäärärahat 2021, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-005229
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 253 §

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 17 400 000 euroa.

Ta-kohta
euroa
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
+8 700 000
8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi
+ 5 800 000
8 03 01 01 06 Kaakkoinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi
+ 300 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi
+ 1 900 000
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi
 +700 000

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto käsitteli tämän asian esityslistasta poiketen kokouksen kuudentena asiana Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista koskevan asiakohdan jälkeen.

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kruunusillat-hankkeen kustannusylitykset ovat niin merkittäviä, että hankkeen kokonaiskustannusten selvitys on syytä saattaa loppuun ja tuoda valtuustolle tietoon ennen lisärahoituspäätösten tekemistä.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kruunusillat-hankkeen kustannusylitykset ovat niin merkittäviä, että hankkeen kokonaiskustannusten selvitys on syytä saattaa loppuun ja tuoda valtuustolle tietoon ennen lisärahoituspäätösten tekemistä.

Jaa-äänet: 67
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 6
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Nora Grotenfelt, Björn Månsson, Marcus Rantala

Poissa: 3
Pentti Arajärvi, Jussi Halla-aho, Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana, että ehdotus hylätään seuraavin perusteluin:

Kruunusilta-hankkeen kokonaiskustannukset ovat jääneet epäselviksi, enkä sen vuoksi katso järkeväksi hyväksyä lisämäärärahojen osoittamista hankkeelle. Laajasaloon on jo sillat, eikä uusia tarvita, ja metro-yhteys, eikä päällekkäinen raidejärjestely on tarpeen. Ei ole syytä käyttää jo rakennettua metroa vähemmän. Laajasaloon voidaan liityntäbussivuoroja lisätä, ja busseja vaihtaa vähäpäästöisemmäksi.

8 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Esitän että ehdotus hylätään. Kruunusilta-hankkeen kokonaiskustannukset ovat jääneet epäselviksi, enkä sen vuoksi katso järkeväksi hyväksyä lisämäärärahojen osoittamista hankkeelle. Laajasaloon on jo sillat, eikä uusia tarvita, ja metro-yhteys, eikä päällekkäinen raidejärjestely on tarpeen. Ei ole syytä käyttää jo rakennettua metroa vähemmän. Laajasaloon voidaan liityntäbussivuoroja lisätä, ja busseja vaihtaa vähäpäästöisemmäksi.

Jaa-äänet: 74
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 1
Nuutti Hyttinen

Poissa: 2
Pentti Arajärvi, Jussi Halla-aho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kruunusillat-hankkeen kustannusylitykset ovat niin merkittäviä, että hankkeen kokonaiskustannusten selvitys on syytä saattaa loppuun ja tuoda valtuustolle tietoon ennen lisärahoituspäätösten tekemistä.

Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 21 0 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 11 0 0 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 8 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 5 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 2

Jaa: Kaupunginhallitus

Ei: Esitän että ehdotus hylätään. Kruunusilta-hankkeen kokonaiskustannukset ovat jääneet epäselviksi, enkä sen vuoksi katso järkeväksi hyväksyä lisämäärärahojen osoittamista hankkeelle. Laajasaloon on jo sillat, eikä uusia tarvita, ja metro-yhteys, eikä päällekkäinen raidejärjestely on tarpeen. Ei ole syytä käyttää jo rakennettua metroa vähemmän. Laajasaloon voidaan liityntäbussivuoroja lisätä, ja busseja vaihtaa vähäpäästöisemmäksi.

Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 22 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 7 1 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sulje

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 25.5.2021 § 278 mukaan Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös niin sanottuja liittyviä hankkeita Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Hankkeen rakentamiskelpoisuuden varmistamiseksi, liittyvien hankkeiden toteuttaminen perushankkeen kanssa samanaikaisesti on välttämätöntä. Perushankkeen yhteydessä toteutettavat liittyvät hankkeet ovat alueiden maankäytön edellytysinvestointeja, ja ne tulevat toteutumaan perushankkeesta riippumatta. Vuonna 2021 alkavat valmistelevat työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa.

Kruunusillat -hanke on jaettu kahteen projektiin: siltaurakkaan, joka on tarjousvaiheessa, ja allianssiin, jonka tavoitekustannuslaskenta on käynnissä. Allianssin kehitysvaihe jatkuu lokakuulle, jonka jälkeen allianssin on määrä siirtyä toteutusvaiheeseen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan Kruunusiltojen liittyvien hankkeiden rakentaminen tulee aloittaa vuonna 2021, jotta katurakentamiseen liittyvät työt saadaan toteutettua ennen raitiotieyhteyden rakentamista. Aikataulukriittisiä rakentamiskohteita ovat Hakaniemen valmistelevat työt Siltasaaressa ja Pohjoisrannassa sekä katurakentaminen Kruunuvuorenrannassa. Uuden Hakaniemensillan tasausmuutoksen vaikutus Hakaniemenrannassa on merkittävä. Vanha silta tulee säilyttää liikenteellä uuden sillan käyttöönottoon saakka. Hakaniemen alueen rakentamiseen liittyy lisäksi useita lupiin, häiriöihin, liikenteenjärjestelyihin ja rinnakkaishankkeisiin liittyviä rajoitteita ja ehtoja, jotka määrittävät työvaiheiden järjestyksen ja kestot. Joidenkin työvaiheiden suorittaminen ei ole mahdollista talvikuukausina.

Mikäli Kruunusillat -hankkeen allianssin osalta ei päästä sopimukseen tai hankkeen enimmäishintaa ei koroteta, saatetaan aloitetut työt hallitusti sellaiseen tilanteeseen, josta töitä voidaan jatkaa myöhemmin tarvittavassa aikataulussa. Investointimäärärahan ylitys ei tällöin toteudu esitetysti.

Kruunusiltojen vuoden 2021 kustannusennuste (30.4.2021) on liittyvien hankkeiden osalta 30,7 milj. euroa. Kustannusnousu on yhteensä 17,7 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarviomäärärahat on sidottu käynnissä oleviin hankkeisiin niin, ettei siirtoa tai uudelleen kohdentamista muista kohdista ole mahdollista tehdä. Ylitysoikeusesitys sisältää käytettävissä olevan määrärahan ennustetut ylitykset Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa sekä varautumisen allianssin liittyvien hankkeiden toteutusvaiheeseen 3,6 milj. eurolla.

Tehtävät työt ja esitetty määräraha kohdentuvat talousarviokohdille seuraavasti:

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, sisältää määrärahaa Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 5,0 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 8,7 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Hakaniemensillan peruskorjauksen valmisteleviin töihin, kuten kunnallisteknisiin johtosiirtoihin ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

Keskinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin on varattu määrärahaa 4,6 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 5,8 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu mm. Hakaniemenrannan johtosiirtoihin ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.

Kaakkoinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin ei talousarviossa ole varattu määrärahaa. Määrärahan ylitystarve on 0,3 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Kruunusillat-hankkeen kehitysvaiheen kustannuksiin.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi, sisältää määrärahaa Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 2,6 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 1,9 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Koirasaarentien länsipään rakentamiseen.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi, sisältää Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin määrärahaa 0,2 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 0,7 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu laitureiden siirtoihin Siltavuorensalmessa.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 17 400 000 euroa.

Sulje

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 567

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 17 400 000 euroa.

Ta-kohta
euroa
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
+8 700 000
8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi
+ 5 800 000
8 03 01 01 06 Kaakkoinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi
+ 300 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi
+ 1 900 000
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi
 +700 000

09.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 278

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialalle oikeuden ylittää vuoden 2021 sitova määräraha yhteensä 17,4 milj. eurolla.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ville Alajoki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.09.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39848

ville.alajoki@hel.fi