Kokoonpano, tarkastuslautakunta, toimikausi 2021-2025

HEL 2021-008780
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 46 §

Tarkastuslautakunnan toimikuntien kokoonpano arviointivuodelle 2024

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä toimikuntien kokoonpanon arviointivuodelle 2024 seuraavasti:

1. toimikunta 2. toimikunta
Dani Niskanen Nuutti Hyttinen
Sandra Hagman Nita Austero
Jussi Junni Iida Haglund
Terhi Peltokorpi Mikael Jungner
 Petrus Pennanen
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunta päätti 17.8.2021 jakautua kahteen toimikuntaan. Päätös tehtiin tarkastuslautakunnan kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Lautakunta päätti 12.9.2023 toimikuntien kokoonpanosta toimintavuodelle 2023.

Esitys toimikuntien kokoonpanoksi arviointivuodelle 2024 on laadittu yhdessä lautakunnan puheenjohtajan kanssa ja kuullen lautakunnan jäsenten toiveet.

Sulje

Tarkastuslautakunta 12.09.2023 § 65

07.02.2023 Ehdotuksen mukaan

17.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi