Kokoonpano, tarkastuslautakunta, toimikausi 2021-2025

HEL 2021-008780
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 12 §

Tarkastuslautakunnan 2021-2025 kokoonpano

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 18.1.2023 valinnut tarkastuslautakuntaan Petrus Pennasen varajäseneksi Bertha Simojoen kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Antonia Åkerbergin ent. Bäckman (RKP) 2.8.2021 (§ 231) jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Hän on 26.10.2022 pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Valtuusto on myöntänyt 18.1.2023 hänelle eron.

Sulje

Tarkastuslautakunta 17.08.2021 § 60

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi