Valtuustoaloite, yökaupunginosan tai -korttelien perustaminen

HEL 2021-009459
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 102 §

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta Yöluotsin saamisesta kaupunkiin. Tästä on hyviä kokemuksia myös edellisellä valtuustokaudella. (Sami Muttilainen)

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:

Kuten esityksen perusteluissa todetaan, tyhjien liiketilojen määrä keskustassa ei ole kasvussa. Vastaavasti Helsingissä ei
ole sellaisia tyhjeneviä, yhtenäisiä teollisuusalueita, jotka soveltuisivat "yökaupunginosan" perustamiseen. Tällaiselle kaupunginosalle tai korttelille ei liioin ole tarvetta.

Kaupungin keskustan osalta on huomioitava, että vaikka siellä on vain vähän vakituisia asukkaita, öinen meteli on häiriötekijä myös esimerkiksi hotellien asukkaiden kannalta.

Esitys on palautettava valmisteluun siten, että edellä sanottu otetaan huomioon eikä aloitteen pohjalta ryhdytä toimenpiteisiin.

2 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Jussi Halla-ahon palautusehdotus

Jaa-äänet: 70
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Timo Harakka, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 13
Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman

Tyhjä: 1
Seija Muurinen

Poissa: 1
Mari Rantanen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Toivomusponsi

Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti valtuutettu Elina Kauppilan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta Yöluotsin saamisesta kaupunkiin. Tästä on hyviä kokemuksia myös edellisellä valtuustokaudella.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 48
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Mikael Jungner, Emma Kari, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman

Tyhjä: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tuomas Tuomi-Nikula, Elina Valtonen, Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman toivomusponnen.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Kuten esityksen perusteluissa todetaan, tyhjien liiketilojen määrä keskustassa ei ole kasvussa. Vastaavasti Helsingissä ei ole sellaisia tyhjeneviä, yhtenäisiä teollisuusalueita, jotka soveltuisivat "yökaupunginosan" perustamiseen. Tällaiselle kaupunginosalle tai korttelille ei liioin ole tarvetta. Kaupungin keskustan osalta on huomioitava, että vaikka siellä on vain vähän vakituisia asukkaita, öinen meteli on häiriötekijä myös esimerkiksi hotellien asukkaiden kannalta. Esitys on palautettava valmisteluun siten, että edellä sanottu otetaan huomioon eikä aloitteen pohjalta ryhdytä toimenpiteisiin.

Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 18 3 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 13 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 9 0 1

Äänestys 2

Jaa: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta Yöluotsin saamisesta kaupunkiin. Tästä on hyviä kokemuksia myös edellisellä valtuustokaudella.

Ei: Vastustaa

Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Vihreä valtuustoryhmä 15 0 3 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 1 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 2 1 19 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 6 4 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mari Holopainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingissä helpotetaan tapahtumien järjestämistä ja edistetään yökaupunginosan tai -korttelien perustamista. ”Kaupungit menettivät korona-aikana paljon siitä, mihin niiden henki perustuu: ravintolat, taide ja kulttuuri hiljenivät ajoittain. Melurajoitusten vuoksi useampi yökerho ja keikkapaikka on joutunut siirtymään jo aiemmin ennen epidemiaa pois. Helsinkiin voitaisiinkin monien muiden kaupunkien tapaan yökaupunginosa tai -kortteleita, joissa tapahtumia voi järjestää helpommin. Yökaupunginosassa rajoitukset voivat olla vapaampia. Verkkokaupan myötä osin tyhjeneviin keskustan kortteleihin tai vanhoille teollisuusalueille mahtuisi uusi tapahtumien kaupunginosa tai useampia, joissa musiikki voi soida vapaasti ja leffaa voi katsoa keskellä kesäyötä ulkoilmateattereissa.”

Idea yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta on kannatettava. Helsinki haluaa edistää yöelämän ja yötalouden kehittämistä myös kaupunkistrategian mukaan. Alueellinen keskittyminen olisi myös toimijoiden edun mukaista.

Onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi on yökaupunginosaa tai -korttelia suunniteltaessa tärkeää tunnistaa yötoimintoihin liittyviä ominaisuuksia ja tavoitteita.

Yötoimintoihin yhdistyy yleensä melu: Keikkapaikoilla syntyy rakenteellista melua ja yleisöstä lähtee melua. Lisäksi ääniä kantautuu esimerkiksi ulkoa terasseilta ja ihmisjoukoista, jotka liikkuvat illan ja yön aikana paikasta toiseen. Musiikkimelu on lisäksi luonteeltaan sellaista, että se leviää helposti useamman korttelin alueelle. Yökaupunginosaa tai -korttelia ei näin ollen voida tuoda liian lähelle asutusta tai majoitustoimintaa, vaan melua synnyttävät toiminnot on tarkoituksenmukaista sijoittaa omille alueilleen. Melua aiheuttavia toimintoja suunniteltaessa on myös tarpeen tehdä kattavia esiselvityksiä leviämisestä.

Ollakseen hyvin toimiva yöalueen tulisi olla saavutettavissa joukkoliikenteellä seudullisesti kohtuullisin kustannuksin. Tämä edellyttää taloudellisia panostuksia liikennöinnin pidentämiseen. Suunnittelussa on myös kiinnitettävä huomiota siisteyteen ja erityisesti turvallisuuteen, johon voidaan vaikuttaa mm. sosiaalista kontrollia lisäämällä. Hyvällä valaistuksella voidaan lisätä turvallisuudentunnetta.

Yökaupunginosa tai -kortteli voisi parhaimmillaan tarjota myös muita kuin vapaa-ajan palveluita niille kaupunkilaisille, joiden työaika ajoittuu myöhäiseen iltaan tai yöhön. Ilta- ja yöajan palvelujen runsas lisääminen nykyisestä monipuolistaisi palvelutarjontaa ja palvelisi erilaisia elämänrytmejä joustavasti. Lisäksi yöaikaan auki olevat palvelut ja toiminnot lisäisivät koettua turvallisuutta ympäristössään.

Ydinkeskustassa on alueita, joilla ei ole lainkaan asuinrakennuksia. Tämän ansiosta yöllisten ja melua synnyttävien toimintojen sijoittuminen alueelle voi olla mahdollista. Alueella on hotelleja ja mahdollisesti myös yksittäisiä asuntoja, mikä saattaa kuitenkin rajoittaa häiriötä aiheuttavien toimintojen sijoittumista ydinkeskustaan. Kaupunki ei voi suoraan vaikuttaa toimintojen sijoittumiseen alueelle, koska ydinkeskustan kiinteistöt ja liiketilat ovat yksityisessä omistuksessa. Poiketen mediassa esiintyneistä tiedoista, tyhjien liiketilojen määrä Helsingin ydinkeskustassa on laskenut alkuvuodesta 2021.

Helsingissä ei ole vanhoja teollisuusalueita, jossa rakennukset olisivat laajamittaisesti jääneet tyhjilleen. Joillakin yritysalueilla kuten esimerkiksi Konalassa osa rakennuksista on siirtynyt tuotannollisesta yritystoiminnasta muuhun käyttöön. Tarkoituksenmukaisempaa kuitenkin olisi, että esimerkiksi erilaisille vapaa-ajan ja muille palveluille olisi tarjolla sijaintipaikkoja muualla kuin yritysalueilla, jossa palvelujen tuomien asiakasvirtojen ja alueiden raskaan liikenteen kohtaamisista saattaa aiheutua ongelmatilanteita. Yritysalueet eivät myöskään yleensä ole hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä varsinkaan yöaikaan.

Kaupungin on perusteltua edesauttaa yökaupunginosan tai -korttelin toteutumista ja laajemmin edistää yötaloutta mm. lupakäytäntöjensä avulla. Kaupunki voi niin ikään aktiivisesti myötävaikuttaa asioiden kehittymiseen esimerkiksi kokoamalla yhteen alan toimijat ja yhteistyössä selvittää yksityiskohtaisemmin, mitä yökaupunginosan tai -korttelin toteutuminen edellyttäisi ja mitä toimenpiteistä kaupungilta edellytetään. Yökaupunginosa tai -kortteli syntyy kuitenkin viime kädessä vain yksityisten alan toimijoiden ja tiloja omistavien tahojen yhteistyöllä.

Helsingin kaupunkistrategiassa on tuotu esille tapahtumallisuuden merkitys kaupunkikeskusten ja niissä toimivien yritysten elinvoiman vahvistajana. Tavoitteena on lisäksi helpottaa tilojen ja alueiden käyttöä tapahtumiin ja kulttuuritoimintaan sekä keventää sääntelyä.

Kaupungin on otettava omassa suunnittelu- ja rakentamistoiminnassa paremmin huomioon tapahtumien järjestämisedellytykset varmistaakseen alueellaan riittävän ja ajanmukaisen tapahtumainfrastruktuurin.

Saavutettavuus, toimiva infrastruktuuri sekä tapahtuma-alueen ja julkisen tilan monipuolisen käytön mahdollistaminen ovat tärkeässä asemassa elämysten ja tapahtumien toteutumisessa.

Tapahtumien järjestämiseen vaadittuja lupia määrittelee mm. Helsingin kaupungin rakennusjärjestys, jonka mukaan enintään kaksi viikkoa kestävien tapahtumien edellyttämät rakenteet on vapautettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan hakemisesta. Useat tapahtumat kestävät kuitenkin pidempään, mikä tekee niiden toteuttamisesta järjestäjän ja lupakäytännön näkökulmasta vaativampaa.

Toimenpideluvasta vapautettujen tapahtumien keston määrittelyä on tarkoitus muuttaa osana kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamista, joka on käynnistynyt alkuvuodesta 2022.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja viestintäosaston, kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpalvelut -yksikön ja rakennusvalvontapalvelun, Helsingin Kaupunkitilat Oy:n ja Helsingin Tapahtumasäätiön kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 269

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto katsoo Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kuten esityksen perusteluissa todetaan, tyhjien liiketilojen määrä keskustassa ei ole kasvussa. Vastaavasti Helsingissä ei ole sellaisia tyhjeneviä, yhtenäisiä teollisuusalueita, jotka soveltuisivat "yökaupunginosan" perustamiseen.

Keskustan osalta on huomioitava, että vaikka siellä on vain vähän vakituisia asukkaita, öinen meteli on häiriötekijä myös esimerkiksi hotellien asukkaiden kannalta.

Esitys on palautettava valmisteluun siten, että edellä sanottu otetaan huomioon eikä aloitteen pohjalta ryhdytä toimenpiteisiin.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

04.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola@hel.fi