Hankinta, pikapalautejärjestelmä ja laitteisto, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2021-010602
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Optiokauden käyttöönotto pikapalautejärjestelmä ja laitteisto HEL 2021-010602

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa sopimuksen pikapalautejärjestelmä ja laitteisto HEL 2021-010602 toistaiseksi voimassa olevan optiokauden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti palvelukeskuksen pikapalautejärjestelmän ja laitteiston HEL 2021-010602 hankinnasta 27.4.2022 §15, hyväksyä Feedbackly Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen pikapalautejärjestelmän ja laitteiston toimittamisesta ajalla 10.7.2022 - 9.7.2024 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana niin, että optiokauden käytöstä päättää palvelukeskuksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä. Toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella sopimus voidaan irtisanoa päättymään tilaajan puolelta kuuden (6) kuukauden ja toimittajan puolelta kahdentoista (12) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Päättäjä

Minna Hoffström
toimitusjohtaja