Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 86 §

Asukasvalinnat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n asuntoihin

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen asukasvalinnoista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana asukasvalinnat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n asuntoihin. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 asuntopalvelut-yksikön päällikkö Ulla Kuitunen ja asuntopalvelut-yksikön tiimipäällikkö Marjo Tapana kaupunkiympäristön toimialalta esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi