Toimintasuunnitelma vuosille 2021-2025, Tarkastuslautakunta

HEL 2021-012054
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 110 §

Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma 2022-2025

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuosille 2022-2025.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4. luvun 4 §:n mukaan tarkastusviraston tehtävänä on valmistella yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa lautakunnan hyväksyttäväksi toimikauden kattava toimintasuunnitelma. Tarkastusviraston valmistelemaa toimintasuunnitelmaluonnosta esiteltiin lautakunnan kokouksessa 16.11.2021.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi