Kokousajat, liikenneliikelaitoksen johtokunta 2022

HEL 2021-012656
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 46 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2022

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta kumosi asiassa 26.11.2021, 183 §, tekemänsä päätöksen ja päätti pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2022 seuraavasti:

 • 17.8., klo 8:30
 • 6.9., klo 12:00
 • 4.10., klo 12:00
 • 8.11., klo 12:00
 • 7.12., klo 9:00

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

 

Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.11.2021 § 183

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2022 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 13.1.
 • 8.2.
 • 10.3.
 • 7.4.
 • 10.5.
 • 7.6.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta päätti pitää iltakoulukokouksia kevätkaudella 2022 klo 16:00 sekä klo 16:15 alkaen seuraavasti:

 • 25.1. klo 16:00
 • 3.3. klo 16:00
 • 24.3. klo 16:00
 • 21.4. klo 16:00
 • 24.5. klo 16:15
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi