Erillismäärärahan käyttäminen, itsenäisyyspäivän tapahtumat ja loppuvuoden hankkeet, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-013187
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Päätös erillismäärärahan käyttämisestä

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti oikeuttaa Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatioyksiköitä ennakkohyväksyttyjen hankkeiden osalta käyttämään tapahtuma-alan yhteistyöhön kohdennettuja projektimäärärahoja seuraavilla ehdoilla:

Hankintoja toteutettaessa noudatetaan voimassa olevia hankintavaltuuksia ja -oikeuksia koskevia päätöksiä sekä laskujen hyväksymistä koskevaa päätöstä.

Hankintaan on saatu kulttuurijohtajan tai toimialajohtajan ennakkohyväksyntä sekä osoitettu enimmäismääräraha.

Hankinta täyttää kyseisen tapahtuman järjestämisestä annetut erilliset kriteerit ja toimintaohjeet.

Hankinnat tiliöidään projektinumerolle 291000000306 (Aattojuhla KUVA) sekä tilatun palvelun ja kulun mukaisille menotileille.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on päättänyt 120 000 euron erillismäärärahan kohdentamisesta kulttuurijohtajan määrärahoista itsenäisyyspäivään liittyviin tapahtumiin 5. ja 6.12. sekä myös tämän jälkeen loppuvuoden tapahtumien osalta, kuitenkin viimeistään 31.12.2021.

Määrärahalla yksiköt voivat järjestää kaikille avointa ohjelmaa sekä tukea samalla kulttuuri- ja tapahtuma-alan palautumista haastavasta korona-ajasta.

Kohdennettava erillismääräraha on kulttuurijohtajalle osoitetuissa määrärahoissa, jonka takia hankintapäätökset, hankintasopimusten allekirjoittamiset ja laskujen hyväksymiset erillismäärärahaan liittyen olisi tehtävä kyseisessä organisaatiossa. Erillismäärärahalla on kuitenkin tarkoitus toteuttaa ohjelmaa koko toimialalla, joten on tarkoituksenmukaista, että palvelut voivat itse hoitaa hankintoihin liittyvät toimenpiteet saatuaan hankinnalle ennakkohyväksynnän toimialajohtajalta tai kulttuurijohtajalta.

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja