Hankinta, optio, sisustussuunnittelupalvelut 1.2.2022 - 31.1.2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-014345
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 127

Sisustussuunnittelupalvelujen hankinta optiokaudelle 1.2.2022 – 31.1.2023

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että sisustussuunnittelupalvelut optiokaudelle 1.2.2022 – 31.1.2023 hankitaan seuraavilta puitesopimustoimittajilta:

1. Arkkitehtitoimisto Hormia Oy (0671509-0)
2. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (2474031-0)
3. AVARRUS Arkkitehdit Oy, (2172875-4)
4. Profit Interior Oy, sisustusarkkitehtitsto (2504321-8)
5. KM Interiors Oy (1633608-6)
6. Sistem Oy (0199750-0)
7. MAIN Interiors Oy (2621317-8)
8. Innovarch Oy (1642205-6)
9. Design Office KOKO3 Ltd (1082444-1)
10. JKMM Arkkitehdit Oy (2676548-2)

Hankinta optiokaudelle toteutetaan alkuperäistä hankintapäätöstä (HEL 2019-012769) ja sen perusteella tehtyjä hankintasopimuksia vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Käyttöönotettavan yhden (1) vuoden optiokauden hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 230 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sisustussuunnittelupalvelujen hankintaa koskevan optiokauden käyttöönotto perustuu aiempaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätökseen 21 § 11.2.2020 (diaarinumero: HEL 2019-012769). Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tällöin lisäksi oikeuttaa toimialajohtajan päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja tarvittaessa sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Varsinainen sopimuskausi oli kaksi (2) vuotta ja hankintaan sisältyi yhden (1) vuoden optiokauden mahdollisuus.

Optiokautta koskevat sopimukset sopijapuolten välillä eivät synny vielä tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen allekirjoitettavilla optiosopimuksilla.

Päätös tullut nähtäväksi 15.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Päättäjä

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja