Hankinta, Ahjo-asianhallintajärjestelmän vuoden 2022 kehitystyöt, kaupunginkanslia

HEL 2021-014411
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Ahjo-asianhallintajärjestelmän vuoden 2022 kehitystöiden hankinta

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hankkia Tieto Finland Oy:ltä puitejärjestelyyn perustuvan Ahjon vuoden 2022 kehitystehtävien työt.

Lisäksi strategiajohtaja päätti, että hankinnan arvonlisäverottomat kustannukset saavat vuodessa olla enintään 850 000 euroa ja ne maksetaan talousarvion kohdalta 8 05 01 02 keskitetty tietotekniikka, projektilta Ahjo investoinnit (projektinumero 1892002) sekä projektilta Ahjo alustapalvelu (projektinumero 1893005).

Päätöksen perustelut

Hankinnalla toteutetaan Ahjon välttämättömiä kehitystehtäviä kuten sähköisen säilyttämisen (Sähke2) töiden loppuun saattaminen (listamuotoisten siirtotiedosto ja hävittämisen toiminnallisuus), Rest-rajapinnan kehittämistehtäviä sekä alustan varusohjelmistojen versionnostot. Työt toteutetaan ketterän kehittämisen periaatteiden mukaisesti ja tilataan vuosineljänneksittäin toimittajan tarjousten pohjalta.

Strategiajohtajalla on kaupunginkanslian viranhaltijoiden hankintaoikeuksia koskevan kansliapäällikön päätöksen (4.1.2021/3 §) perusteella oikeus päättää hankinnasta.

Hankinta perustuu Tieto Finland Oy:n kanssa solmittuun Ahjo-puitesopimukseen nro 2011/175338/1.

Päätös tullut nähtäväksi 31.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Susanna Mäkelä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 70307

susanna.makela@hel.fi

Yrjö Vartio, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 09 310 25158

yrjo.vartio@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mikko Rusama