Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

HEL 2021-014960
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 82 §

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan talousarvio on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2023–2025 käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavaksi:

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen laatimisohje ja raami

Khn käsittely
ma
13.6.2022

Vuoden 2023 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2023–2025

Lautakuntien talousarvioehdotukset 
ke
14.9.2022
TAE-info sekä jako Khlle
to
27.10.2022
Khn 1. käsittely
ma
31.10.2022
Khn 2. käsittely
ma
7.11.2022
Jako Kvstolle
to
10.11.2022
Kvston 1. käsittely ja  päätetään veroprosentit
ke
16.11.2022
Kvston 2. käsittely
ke
23.11.2022
 
Sulje

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 51

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sinnemäen ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi