Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetus alue 4, pohjoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000160
§ 11

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 4, toimipisteen toiminta-ajan muutos 1.-5.8.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4 päätti muuttaa toimipisteen toiminta-
aikaa seuraavasti:

Toimipiste:
Muutettu toiminta-aika:
Perustelut:
päiväkoti Tammi, ryhmä Omenatarha
1.-5.8.2022 klo 7.30-16.30
vähäinen asiakasmäärä

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisista kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

 

Päätös tullut nähtäväksi 19.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Jonna Vallittu, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 62417

jonna.vallittu@hel.fi

Päättäjä

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4