Maksuhyvitys, kirjastomaksut

HEL 2022-001480
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös tullut nähtäväksi 16.02.2024

Sulje