Hankinta, optio, Helsinki-lehden painatuspalvelut vuodelle 2022, kaupunginkanslia

HEL 2022-004005
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Helsinki-lehden painatuspalvelut vuodelle 2022, optiovuoden käyttäminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, että otetaan käyttöön PunaMusta Oy:n (1735961-8) tarjoukseen kuuluva yhden (1) vuoden mittainen optiokausi Helsinki-lehden painatuspalveluista.

Optiokauden arvonlisäveroton arvo on lehden sivu- ja painosmäärästä sekä loppuvuoden paperihinnoista riippuen arviolta 108 000–123 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on tehnyt päätöksen §264/2019 19.12.2019 Helsinki-lehden painatuspalveluiden hankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden kahteen (2) yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen.

Päätös tullut nähtäväksi 17.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Jukka Jänönen, ts. viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15361

jukka.janonen@hel.fi

Tiina Kotka, toimittaja-toimitussihteeri, puhelin: (09) 310 26697

tiina.kotka@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja