Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Herttoniemen nuorisotyöyksikön ts. toiminnanjohtajalle, määräaikainen hankintaoikeus

HEL 2022-004503
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Hankintaoikeuden myöntäminen Itäisen nuorisotyöalueen Herttoniemen nuorisotyöyksikön ts. toiminnanjohtajalle

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti myöntää määräaikaisen hankinta oikeuden Herttoniemen nuorisotyöyksikön ts. toiminnanjohtajalle, Mika Tullilalle ajalle 1.4-30.6.2022, edellyttäen, että

- toimialan talousarviossa on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää,

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Hankintaraja on 3000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön
§22.9.2021 § 275) : n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle.
Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Päättäjä

Katri Kairimo
nuorisotyön aluepäällikkö