Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen Danske Bank Oyj:n verkkopankin maksun palautusoikeudet

HEL 2022-004576
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Maksun palautuspalvelun avaaminen Danske Bankin verkkopankkiin

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää alla yksilöidyille henkilöille Danske Bank Oyj:n verkkopankkiin alla mainituille tileille maksun palautusoikeudet, todeten samalla, että maksujen palauttaminen tapahtuu aina kahden henkilön toimesta, rooleina: maksun syöttäjä ja hyväksyjä. Uusi palvelu verkkopankissa sujuvoittaa Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelulle kuulumattomien suorituksien palatusta.

Pankki:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Tilin nimi:
HKI/Talpa/Laskutus
Tilin numero:
FI86 8119 9710 0066 95
Tilin laatu:
Tulotili
 
 
Pankki:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Tilin nimi
HKI/Talpa
Tilin numero:
FI54 8000 1900 2422 08
Tilin laatu:
Meno - tulotili
 
 
Käyttöoikeudet:
Maksun syöttäjä ja hyväksyjä
 
Tilien käyttöön oikeutetut:
Huostila Sanna-Mari
 
Lehtonen Sirpa
 
Nyberg Nina
 
Purhonen Taina
 
Tahiri Albion
 
Tuomala Tea
 

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosääntö (kaupunginvaltuusto 19.1.2022, § 7) luku 11 § 2 kohta 9 mukaan liikelaitoksen johtaja päättää pankkitilien käyttöoikeudesta ja käytön valvonnan järjestämisestä

Päätös tullut nähtäväksi 30.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna-Mari Huostila, palvelukoordinaattori, puhelin: 09 310 27507

sanna-mari.huostila@hel.fi

Päättäjä

Päivi I Turpeinen
toimitusjohtaja