Vuokraus, pysäköintipaikkojen irtisanominen, Helen Oy, Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2022-004995
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Pysäköintipaikkojen vuokrauksen irtisanominen Helen Oy:ltä

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti irtisanoa Taloushallintopalveluliikelaitoksen ja Helen Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen autopaikkojen vuokrauksesta henkilökunnan käyttöön. Pysäköintipaikoista 8 autopaikkaa irtisanotaan päättymään 1.5.2022 lukien ja loput 2 autopaikkaa 31.3.2023 lukien, yhteensä 10 pysäköintipaikkaa.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalvelun liikelaitoksen henkilökunnalla ei ole enää tarvetta ko. autopaikkoihin ja Hanasaaren voimalan toiminta päättyy 31.3.2023.

Päätös tullut nähtäväksi 08.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kristiina Vilkman, henkilöstösuunnittelija, puhelin: +358931025428

kristiina.vilkman@hel.fi

Päättäjä

Päivi I Turpeinen
toimitusjohtaja