Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Sarastian käyttöönotto

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä Sarastian käyttöönotosta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli toimitusjohtaja Mika Kantola Sarastia Oy:sta ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kaupunginkansliasta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Sarastian käyttöönotto. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 Sarastia Oy:n toimitusjohtaja Mika Kantola ja klo 16.30 alkaen kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kaupunginkansliasta kertomaan henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä Sarastian käyttöönotosta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi