Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 9 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ajankohtaiset asiat: Apotin tilanne, uuden toimialan suhde valtionhallintoon ja vuoden 2022 talousarvion toteutuminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset sosiaali- ja terveystoimialan ajankohtaisista asioista.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, hallintojohtaja Tiina Mäki ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyvät informoitavina asioina Apotin käyttöönotto, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudistus sekä talousarvion 2022 sitovien tavoitteiden toteutuminen. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, hallintojohtaja Tiina Mäki ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila kertomaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ajankohtaisista asioista. Asioiden käsittelyyn on varattu aikaa yhteensä noin tunti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi