Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 91 §

Sarastian käyttöönotto ja konserniohjauksen ajankohtaiset asiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen konserniohjauksen ajankohtaisista asioista.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kuultavana konserniaiheesta oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi selostukset henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä Sarastian käyttöönotosta ja konserniohjauksen ajankohtaisista asioista.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyvät informoitavina asioina Sarastian käyttöönotto ja kaupunkikonsernin muutokset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kaupunginkansliasta kertomaan henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä Sarastian käyttöönotosta. Asian käsittelyyn on varattu noin 45 minuuttia. Klo 16.45 alkaen on kutsuttu konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström kaupunginkansliasta kertomaan konserniohjauksen ajankohtaisista asioista. Asian käsittelyyn on varattu noin puoli tuntia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi