Valtuustoaloite, lapsiparkkitoiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa

HEL 2022-006836
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 307 §

Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite liikuntapalvelujen lapsiparkkitoiminnasta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Laura Kolben kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta huomioida aloitteessa ehdotetun lapsiparkkitoiminnan vaatimat tilatarpeet liikuntapalvelujen hallinnoimien uusien ja remontoitavien sisäliikuntapaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi JAA,
vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 38
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Marko Kettunen, Laura Korpinen

Tyhjä: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Poissa: 4
Harry Harkimo, Mikael Jungner, Sami Muttilainen, Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottamaa toivomuspontta.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta huomoida aloitteessa ehdotetun lapsiparkkitoiminnan vaatimat tilatarpeet liikuntapalvelujen hallinnoimien uusien ja remontoitavien sisäliikuntapaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Ei: Vastustaa

Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hjelt, Jenni Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niemelä, Kimmo Liike Nyt Helsinki
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ei valtuustoryhmää
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karinoja, Erkki Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Salminen, Minna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Vihreä valtuustoryhmä 10 0 8 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 9 0 1 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 6 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 3 0 19 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3 1 5 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 3 0 2 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 2
Ei valtuustoryhmää 0 1 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää yhdessä yksityisten liikuntapalveluiden tuottajien ja lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa mahdollisuutta edistää lapsiparkkitoimintaa sekä yksityisissä että julkisissa liikuntapalveluissa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei lapsiparkkitoiminnan koordinointi ja rahoittaminen ole mahdollista liikuntapalvelujen nykyisen toiminnan ja määrärahojen puitteissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kaikille toimialan palvelukokonaisuuksille palvelustrategiat, joissa määritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä se toimii kumppanina tai mahdollistajana, ja millaisten palvelujen tuottamiseen se ei osallistu. Palvelustrategiansa mukaisesti liikuntapalvelukokonaisuus edistää ohjattua ja omaehtoista liikuntaa sekä arki- ja hyötyliikkumista tuottamalla liikunnan ja urheilun olosuhteita. On tärkeää, että pienten lasten vanhemmilla on mahdollisimman matala kynnys harrastaa liikuntaa, mutta lapsiparkkitoiminnan järjestäminen ei ole liikuntapalvelujen perustehtävää.

Liikuntapalvelut tukee lapsiperheiden liikkumista monin tavoin, koska perheen liikkumistottumukset vaikuttavat merkittävästi liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, jopa aikuisikään saakka. Lapsiperheille järjestetään maksuttomia Perhehulinoita, Liikuntahulinoita ja temppujumppaa useissa paikoissa ympäri kaupunkia. Koko perheen yhteisen liikunnan lisäksi kaupunki järjestää pienille lapsille erilaisia temppujumppia, joiden aikana vanhemmilla on mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on aloitteen johdosta selvitetty lapsi- ja perhejärjestöjen kiinnostusta lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen. Kolme järjestöä jäi pohtimaan, olisiko toiminnan järjestäminen mahdollista. Vastausten mukaan muun muassa toiminnan koordinointiin ja vastuihin, tilojen turvallisuuteen, hoitajien koulutukseen ja toiminnan vakuuttamiseen liittyviä kysymyksiä tulisi selvittää tarkemmin.

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntapaikoissa ei ole sellaista vapaata tilaa, johon lapsiparkkitoiminnan voisi sellaisenaan sijoittaa. Vaikka jokin järjestö ottaisi lapsiparkkitoiminnan hoitaakseen, tilojen uudelleen suunnittelu toiminnan vaatimusten ja asiakasturvallisuuden huomioimiseksi vaatisi kaupungilta investointimäärärahaa.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Sulje

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 772

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 174

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että pienten lasten vanhemmilla on mahdollisimman matala kynnys harrastaa liikuntaa. Liikuntapalvelun nykyisten käyttömenojen puitteissa tällaisen toiminnan koordinointi ja rahoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

Liikuntapalvelut pyysi kesä-elokuussa aloitteeseen liittyen yhteensä 22 lapsi- ja perhejärjestöltä tietoa niiden valmiudesta lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen. Näistä järjestöistä yhteensä kolme jäi pohtimaan, olisiko tällaisen toiminnan järjestäminen mahdollista, neljä järjestöä vastasi kieltävästi ja muilta järjestöiltä ei saatu vastausta. Kolmen järjestön vastauksista nousi esiin se, että lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen liittyen tulisi selvittää mm. toiminnan koordinointi ja vastuut, tilojen turvallisuus, hoitajien perehdytys ja koulutus, toiminnan vakuuttaminen ja toiminnan laatuun liittyviä kysymyksiä.

Vastanneista järjestöistä Mannerheimin Lastensuojeluliitto nosti esiin, että järjestön Uudenmaan piiri koordinoi tilapäistä lastenhoitoapua helsinkiläisille perheille. Perhe voi tilata hoitajan suoraan kotiin harrastustensa ajaksi https://uudenmaanpiiri.mll.fi/https-uudenmaanpiiri-mll-fi-perheil/. Hoitajan palkka on 9,50 euroa/tunti (pyhäpäivinä 19 euroa/tunti) vuonna 2022.

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntapaikoissa ei ole käyttöön otettavissa sellaista tilaa, johon lapsiparkkitoiminnan voisi sellaisenaan sijoittaa. Sisäliikuntatilat on lähtökohtaisesti suunniteltu eri liikuntalajien toiminnoille. Tilojen uudelleen suunnittelu lapsiparkkitoiminnan vaatimusten ja asiakasturvallisuuden huomioimiseksi vaatisi lisäresursointia ja investointimäärärahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian mukaisesti liikuntapalvelut edistää organisoitua ja omaehtoista liikuntaa sekä arki- ja hyötyliikkumista tuottamalla liikunnan ja urheilun olosuhteita. Ohjattuja liikuntapalveluita tuotetaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille, ikääntyneille sekä soveltavan liikunnan palveluita tarvitseville. (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 207).

Lapsiperheiden yhteisen liikkumisen tukeminen kuuluu liikuntapalvelun perustehtävään. Tutkimustiedon mukaan perheen liikkumistottumukset vaikuttavat liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen erityisesti lasten osalta merkittävästi, jopa aikuisikään saakka. Liikuntapalvelut järjestää lapsiperheille Perhehulinoita, Liikuntahulinoita sekä temppujumppaa. Maksuttomia Perhehulinoita järjestetään pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen yhteensä yhdessätoista eri paikassa ympäri Helsinkiä. Liikuntahulinat on suunnattu alle 9-vuotiaille lapsille perheineen (alle 9-vuotias lapsi maksutta, aikuinen 3,50 euroa). Temppujumppa perheet-tunti on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Helsingin kaupunki ja muut pääkaupunkiseudun kunnat järjestävät perheille myös pääosin maksuttomia, lasten ehdoilla toteutettavia toiminnallisia luontoretkiä.

Liikuntapalvelut järjestää myös liikuntatoimintaa pienille lapsille (temppukoulut 4–5-vuotiaille ja 5–6-vuotiaille sekä temppujumppaa alle kouluikäisille lapsille). Myös eräät liikuntaseurat järjestävät toimintaa alle kouluikäisille lapsille kaupungin liikuntapaikoilla. Lasten liikkuessa vanhemmalla on mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell@hel.fi

Saana Saarikivi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87941

saana.saarikivi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi