Oikaisuvaatimus, terveydenhuollon laskut

HEL 2022-007158
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 60

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje