Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Oikaisuvaatimus, terveydenhuollon laskut

HEL 2022-007158
Ärendet har nyare handläggningar
§ 60

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng