Investointisuunnitelma vuosille 2023-2032, talousarvio 2023, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-007537
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 54 §

Talousarvion 2023 alustava investointisuunnitelma vuosille 2023-2032

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yksikön johtaja Antti Nousiainen ja taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kokouksessa esitellään HKL:n alustava investointisuunnitelma vuosille 2023-2032. Varsinainen talousarvioesitys 2023 tuodaan johtokunnan päätettäväksi syyskuussa 2022.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi