Lupayksikön 2 päällikön päättämät rakennusluvat, toimenpideluvat ja purkuluvat

Tutustu lupayksikön 2 päällikön päätöksiin rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista.