Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 3, media-alan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-172-22

HEL 2022-007718
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, media-alan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-172-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6

Päätös

Koulutuspäällikkö Jaana Kivipelto-Karjalainen päätti jättää täyttämättä media-alan määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän (työavain KASKO-03-172-22) vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 24.5.–7.6. media-alan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä.

Tehtävässä edellytettiin media-alan monipuolista osaamista äänityössä sekä videotuotannon eri vaiheissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-172-22. Määräaikaan 7.6.2022 tehtävään haki kahdeksan (8) henkilöä, joista vaadittava kelpoisuus oli kolmella (3) hakijalla.

Media-alan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä jätetiin täyttämättä vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 09.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Kivipelto-Karjalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82317

jaana.kivipelto-karjalainen@hel.fi

Päättäjä

Jaana Kivipelto-Karjalainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6