Hankinta, optio, työyhteisöjen ja esihenkilöiden kehittämis- ja tukipalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2022-007947
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 53

Työyhteisöjen ja esihenkilöiden kehittämis- ja tukipalvelut, optiokauden käyttöönotto

Hankintajohtaja

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että työyhteisöjen ja esihenkilöiden kehittämis- ja tukipalveluiden optiokausi otetaan käyttöön ja sopimuksia jatketaan 26.10.2023 alkaen osa-alueittain alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Osa-alue 1: Koko työyhteisölle hankittavat tukipalvelut
1. BoMentis Oy (1621430-2)
2. Aino Health Management Oy (0981823-9)
3. Työterveyslaitos (0220266-9)
4. Tamora Oy (2314396-0)
5. Werka kehitys Oy (2290620-9)

Osa-alue 2 Työyhteisön esihenkilölle suunnattu tuki
1. Aino Health Management Oy (0981823-9)
2. Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy (2796500-5)
3. BoMentis Oy (1621430-2)
4. Työterveyslaitos (0220266-9)
5. Humap Consultation Oy (2661889-6)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 100 000 euroa. Optiokausi päättyy kun uuden kilpailutuksen mukaiset sopimukset on saatu voimaan, kuitenkin viimeistään 25.3.2024.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §190/18.9.2020 Työyhteisöjen ja esihenkilöiden kehittämis- ja tukipalveluiden yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon. Uuden kilpailutuksen valmistelu on käynnissä, koska arvioitu hankinta-arvo on täyttymässä.

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elisa Selki-Rocchi, hankinta-asiantuntija, puhelin:

elisa.selki-rocchi@hel.fi

Päättäjä

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja