Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä, Joulutähdentie 3

HEL 2022-008164
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Tiimipäällikkö

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje